Proč je důležité absolvovat školení obsluhy pojízdných zdvihacích plošin

Ať už jste v roli zaměstnavatele, zaměstnance nebo živnostníka a chystáte se obsluhovat pojízdnou zdvihací plošinu, neobejdete se bez odpovídajícího školení. Zjistěte, jaké konkrétní školení je pro tuto práci potřeba a proč.

Co o tomto školení říká zákon

Povinnost zajistit svým zaměstnancům odpovídající školení je ukotvena i v zákoně

Konkrétně zákon č. 262/2006 Sb. říká, že: „Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.“

Pojízdné zdvihací plošiny = vyhrazená technická zařízení

Všechny pojízdné plošiny ve zdvihu nad 1,5 metrů jsou považovány za takzvaná vyhrazená technická zařízení. Vyhrazené technické zařízení může být tlakové, zdvihací, elektrické a plynové. 

Jedná se přitom o takové zařízení, které může v důsledku nesprávného použití představovat závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Na těchto technických zařízeních mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. A to ať už jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravu. 

Odborně způsobilý zaměstnanec je přitom takový zaměstnanec, který dokončí zaškolení či zácvik. Případně se může jednat o osobu, která uvádí na trh, distribuuje nebo uvádí do provozu tyto stroje (revizní technik zdvihacích zařízení). 

Nutné je i školení pro práci ve výškách

Aby mohl váš zaměstnanec obsluhovat pracovní plošinu, musí rovněž absolvovat školení pro práci ve výškách. Tuto povinnost ostatně vymezuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zaměstnavatel je tedy povinen poskytnout svým zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy:

  • zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah,
  • a pracují na pohyblivých pracovních plošinách nebo na žebřících ve výšce nad 5 m. 

Zároveň je nutné zaměstnance proškolit o používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Absolvujte školení u nás

Ať už jste jednotlivec nebo hledáte školení pro všechny své zaměstnance, rádi vám vyjdeme maximálně vstříc. V rámci naší mateco academy navíc můžete teoretickou část našich vybraných školení absolvovat pohodlně online. 

Vyberte si z dostupných školeníNastavení soukromí a cookies 🍪

Chceme, abyste na našem webu našli rychle vše, co hledáte a nejen my vám zobrazovali věci, které vás zajímají. Proto potřebujeme ukládat cookies. Cookies slouží k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Další informace naleznete v našich zásadách týkající se cookies.