Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků (VZV)

Školení pro stroje třídy I a II, nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, včetně kategorie Z - manipulátory.

V rámci tohoto školení se naučíte obsluhovat vysokozdvižný vozík. Školení se vztahuje na stroje třídy I a II, nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky. Spadá zde kategorie strojů A (ručně vedené), B (pákově řízené - u zákazníka), C (s volantovým řízením), W1 (do 5 000 kg nosnosti), W2 (nad 5 000 Kg nosnosti) a Z (zvláštní vozíky - manipulátory).

Naše školení řidičů vysokozdvižných vozíků splňuje zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády 378/2001 Sb. 

Co všechno se na školení naučíte

V teoretické části školení vysokozdvižných vozíků se seznámíte s veškerými právními a ostatními předpisy a principy používání manipulační techniky. Osvojíte si principy běžné práce a seznámíte se s možnými nebezpečími, které z jejich obsluhy vyplývají. Naučíte se jednotlivá bezpečnostní pravidla, zásady kontroly, ovládání a správného odstavení těchto strojů. Na závěr teoretické části kurzu budete skládat test, kterým prokážete své znalosti. 

V rámci praktické části se seznámíte s konkrétním vysokozdvižným vozíkem a naučíte se rozpoznat jejich jednotlivé části. Zároveň se naučíte, jak řídit vysokozdvižný vozík, jak provést jeho kontrolu před použitím, bezpečnou manipulaci s materiálem a jeho bezpečné odstavení. V průběhu školení klademe důraz i na správné použití bezpečnostních zařízení, která jsou součástí VZV a na použití osobních ochranných pracovních prostředků spojených s manipulací a péčí o tyto stroje. Po úspěšném absolvování obou částí získáte průkaz obsluhy VZV. 

Z jakých částí se školení skládá

Školení VZV se skládá z teoretické a praktické části. Zjistěte, co se v jednotlivých částech naučíte. 

Teoretická část

 • Úvod, představení se a seznámení se s dosavadními zkušenostmi s VZV.
 • Seznámení s dokumentací VZV a potřebnými doklady pro jejich provoz.
 • Posouzení rizik souvisejících s provozem, úkolem a pracovištěm VZV.
 • Výběr správného typu VZV pro zadanou činnost a seznámení se s jeho parametry.
 • Účel, používání a obsah návodů od výrobce, výstrah a instrukcí a vhodných bezpečnostních pravidel. Jejich důležitost a uchování v čitelné podobě.
 • Prohlídka před započetím prací (ČSN 26 8805 a funkční zkouška).
 • Faktory ovlivňující stabilitu.
 • Nebezpečí při provozu VZV a jak se jim vyvarovat.
 • Všeobecné znalosti a vysvětlení funkcí všech ovladačů VZV.  
 • Jak postupovat v případě problémů, poruch a situací ovlivňujících bezpečný provoz VZV.
 • Použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) vhodných pro daný úkol, pracoviště a okolní prostředí. 
 • Bezpečný pojezd VZV.
 • Přeprava VZV (pokud je třeba). 
 • Zabezpečení VZV proti neoprávněnému použití.
 • Ostatní technická zařízení v okolí pracovního prostoru VZV.
 • Prostor pro diskuzi.
 • Písemný teoretický test.
 • Vyhodnocení testu.

Praktická část

 • Předvedení konkrétního VZV a popis jeho jednotlivých částí.
 • Předvedení způsobu ovládání a manipulace s materiálem.
 • Diskuze a zodpovězení dotazů k teorii a ovládání stroje.
 • Praktická zkouška s předvedením schopnosti VZV bezpečně používat.
 • Vyhodnocení praktické části.
 • Závěrečná diskuze.

Další informace ke školení

Cena

Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků (VZV) za osobu stojí:
(ceny jsou uvedeny bez DPH)

                                                  

Teorie i praxe prezenčně W1 do 5 t včetně (VZV)        2 900 Kč
Teorie i praxe prezenčně W2 nad 5 t  (VZV)       4 500 Kč
Rozšíření z W1 na W2     1 800 Kč
Teorie online - E-learing, praxe prezenčně W1 do 5 t včetně (VZV)   2 800 Kč
Teorie online - E-learing, praxe prezenčně W2 nad 5 t  (VZV)   4 400 Kč

W1 / W2 (VZV) / Opakované

900 Kč
Teorie i praxe prezenčně W1 + manipulátor pevný teleskopický   6 400 Kč
Teorie i praxe prezenčně W1 a W2 + manipulátor pevný teleskopický 8 000 Kč
Teorie i praxe prezenčně W1 a W2 + manipulátor pevný a rotační teleskopický15 000 Kč
Opakované školení manipulátor pevný a rotační teleskopický    individuálně, dle poptávky
Teorie online - E-learing, praxe prezenčně W1 + manipulátor pevný teleskopický6 300 Kč
Teorie online - E-learing, praxe prezenčně W1 a W2 + manipulátor pevný teleskopický7 900 Kč
Teorie online - E-learing, praxe prezenčně W1 a W2 + manipulátor pevný a rotační teleskopický14 900 Kč

Jak dlouho školení trvá

 • Doba trvání teoretické části školení činí minimálně 2-3 hodiny v závislosti na znalostech a potřebách školených. 
 • Doba trvání praktické části je závislá na počtu školených osob, jejich znalostí a schopností VZV bezpečně ovládat.

Podmínky účasti

Školení na vysokozdvižný vozík se může zúčastnit zdravotně způsobilá osoba starší 18 let po jeho zaplacení.

Jaké osvědčení díky školení získáte

Po úspěšném absolvování školení získáte osvědčení o schopnosti bezpečného ovládání VZV a manipulace s materiálem s osobním průkazem pro obsluhovatele VZV/MV (tzv. průkaz VZV). Toto osvědčení může být nahrazeno prezenční listinou s vyznačením úspěšně absolvovaných osob. 

mateco_e-learning_1280x715.jpg

E-learning

Vybraná školení (nebo jejich části) nabízíme i v online podobě. Zjistěte, jakých konkrétních školení se to týká a jak to probíhá.

E-learning

Nejoblíbenější školení

mateco_e-learning_1280x715.jpg

E-learning

Absolvujte naše vybraná školení online.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Chceme, abyste na našem webu našli rychle vše, co hledáte a nejen my vám zobrazovali věci, které vás zajímají. Proto potřebujeme ukládat cookies. Cookies slouží k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Další informace naleznete v našich zásadách týkající se cookies.