Školení bezpečného užívání PZPP

Školení pro stroje v rámci skupiny A1, A3, B1, a B3 dle ČSN EN 280-1.

V rámci tohoto školení se naučíte bezpečně obsluhovat pojízdné zdvihací pracovní plošiny. Školení se přitom vztahuje na veškeré stroje v rámci skupiny A1, A3, B1, a B3 dle ČSN EN 280-1 a splňuje zákon 262/2006, 309/2006 a Nařízení vlády 193/2022 sb. podle normy ČSN ISO 18878.

Co všechno se na školení naučíte

V rámci tohoto školení se seznámíte s veškerými právními a ostatními předpisy a principy používání pojízdných zdvihacích pracovních plošin. Osvojíte si principy běžné práce a seznámíte se s možnými nebezpečími, které z jejich obsluhy vyplývají. Naučíte se jednotlivá bezpečnostní pravidla, zásady ovládání těchto strojů i jejich správného výběru. 

V rámci praktické části se seznámíte s konkrétními pojízdnými zdvihacími pracovními plošinami a naučíte se rozpoznat jejich jednotlivé části. Zároveň vás naučíme s plošinou manipulovat a správně ji ovládat, a to včetně nouzového ovládání. V průběhu školení klademe důraz i na správné použití osobních ochranných pracovních prostředků. 

Z jakých částí se školení skládá

Školení se skládá z teoretické a praktické části. V každé z nich se přitom postupuje podle následujících klíčových bodů. 

Teoretická část

 • Úvod, představení se a seznámení se s dosavadními zkušenostmi s PZPP.
 • Teoretický test před začátkem teoretické části.
 • Seznámení s dokumentací PZPP a potřebnými doklady pro její provoz.
 • Posouzení rizik souvisejících s provozem, úkolem a pracovištěm PZPP (ČSN ISO 18893).
 • Výběr správného typu PZPP pro zadanou činnost a seznámení se s jeho parametry.
 • Účel, používání a obsah návodů od výrobce, výstrah a instrukcí a vhodných bezpečnostních pravidel. Jejich důležitost a uchování v čitelné podobě.
 • Prohlídka před započetím prací (ČSN ISO 18893) a funkční zkouška.
 • Faktory ovlivňující stabilitu (ČSN ISO 18893).
 • Nebezpečí při provozu PZPP a jak se jim vyvarovat (ČSN ISO 18893).
 • Všeobecné znalosti předpokládaného účelu a vysvětlení funkcí všech ovladačů PZPP, včetně nouzového ovládání. 
 • Jak postupovat v případě problémů, poruch a situací ovlivňujících bezpečný provoz a stabilitu PZPP.
 • Použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) vhodných pro daný úkol, pracoviště a okolní prostředí. 
 • Bezpečný pojezd PZPP.
 • Přeprava PZPP (pokud je třeba). 
 • Zabezpečení PZPP proti neoprávněnému použití.
 • Ostatní technická zařízení v okolí pracovního prostoru PZPP.
 • Prostor pro diskuzi.
 • Písemný teoretický test.
 • Vyhodnocení testu.

Praktická část

 • Předvedení pojízdné zdvihací pracovní plošiny a jejich jednotlivých částí.
 • Předvedení způsobu ovládání a nouzového ovládání.
 • Diskuze a zodpovězení dotazů k teorii a ovládání stroje. 
 • Praktická zkouška s předvedením schopnosti PZPP bezpečně používat.
 • Vyhodnocení praktické části.
 • Závěrečná diskuze.

Další informace ke školení

Cena

Školení bezpečného užívání PZPP za osobu stojí:

 • při absolvování teoretické i praktické části prezenčně: 1800 Kč (bez DPH)
 • při absolvování teoretické části online, praktické části prezenčně: 1700 Kč (bez DPH)

Jak dlouho školení trvá

 • Doba trvání teoretické části školení je minimálně 3 - 4 hodiny v závislosti na znalostech a potřebách školených. 
 • Doba trvání praktické části je závislá na počtu školených osob, jejich znalostí a schopností PZPP bezpečně ovládat.

Podmínky účasti

Pro účast na školení je třeba být zdravotně způsobilá osoba starší 18 let.

Platnost

Platnost stanovená zákonem je 2 roky. Zaměstnavatel na základě zákoníku práce v rámci analýzy rizik může stanovit vnitřním předpisem lhůtu kratší, než je dáno zákonem (obvykle 1 rok). Předpokladem je však udržení znalostí a dovedností jednotlivých zaměstnanců. 

Jaké osvědčení díky školení získáte

Po úspěšném absolvování školení získáte osvědčení o schopnosti bezpečného ovládání PZPP s osobním průkazem pro obsluhovatele PZPP. Toto osvědčení může být nahrazeno prezenční listinou s vyznačením úspěšně absolvovaných osob. 

Jak školení absolvovat

Teoretickou část školení můžete absolvovat pohodlně online a své znalosti prokázat při závěrečném testu. Následně si můžete přímo na svém profilu rezervovat termín praktického školení. 

mateco_e-learning_1280x715.jpg

E-learning

Vybraná školení (nebo jejich části) nabízíme i v online podobě. Zjistěte, jakých konkrétních školení se to týká a jak to probíhá.

E-learning

Nejoblíbenější školení

mateco_e-learning_1280x715.jpg

E-learning

Absolvujte naše vybraná školení online.

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Chceme, abyste na našem webu našli rychle vše, co hledáte a nejen my vám zobrazovali věci, které vás zajímají. Proto potřebujeme ukládat cookies. Cookies slouží k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Další informace naleznete v našich zásadách týkající se cookies.